Myrcia vestita DC.   (redirected from: Aulomyrcia thyrsiflora O. Berg)
Family: Myrtaceae
[Aulomyrcia corymbiflora O. Berg,  more]
Myrcia vestita image