Eugenia coffeifolia DC.  
Family: Myrtaceae
[Epleienda sinemariensis (Aubl.) Raf.,  more]
Eugenia coffeifolia image